Thế này thì nhìn thẳng làm sao được cơ chứ

Ngoại trừ những người có vấn đề, chứ là đàn ông thì nhìn thẳng làm sao được cơ chứ.

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn