Sieuhai.tv: Trận chiến không khoan nhượng

Đây là cách chiến đấu của thợ sơn, không khoan nhượng, liên tục lấn sân và không tiếc sơn

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn