Sieuhai.tv: Đừng tin gái đẹp

Các thanh niên dễ dụ như thế thì ăn trái đắng là đúng thôi.

  • Sieuhai.tv: Chết vì gái là cái chết không hề em ái
  • Cười bể bụng khi "Đại gia chân đất" bắt chuyện với gái
  • Kem xôi tập 72: Lại chết vì gái
  • Clip hài: Cô gái tự ti

Theo Đất Việt

Nguồn: netnews.vn