Phần thi ứng xử hài hước của Phi Thanh Vân ở Hoa hậu Doanh nhân

Nguồn: ione.vnexpress.net