Nước cuồn cuộn sau mưa, nhấn chìm hàng trăm nhà dân ở Đồng Nai

Nguồn: video.vnexpress.net